1. سید حمید رضا میرانوری بایگی , سعید ابریشمی , مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های نواری واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید , کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۴
 2. سید حمید رضا میرانوری بایگی , سعید ابریشمی , مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های مربعی و مستطیلی واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید , کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۳
 3. محمد مصطفی پسندیده فرد , سعید ابریشمی , ارزیابی باز توزیع فشار آب منفذی حین گودبرداری در توده خاک ریزدانه , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
 4. جواد کریمی , سعید ابریشمی , مطالعه اثر خرده شیشه بر بهسازی خاک ریزدانه با استفاده از نتایج CBR , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
 5. مجید زرندی , سعید ابریشمی , طراحی جداساز لرزه ای برای ساختمانهای متداول پر اهمیت شهری , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
 6. امین منشی زاده نائین , سعید ابریشمی , مطالعه عددی میزان نشست زمین تحت شرایط سربار مختلف در اثر حفر تونل , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
 7. کامران فانی , سعید ابریشمی , تحلیل عددی تراوش در خاک های غیر اشباع با در نظر گرفتن فاز هوا , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
 8. محمد کارآمد تبریزی , سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
 9. کیان گرجستانی , علی اخترپور , سعید ابریشمی , بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
 10. سعید کریمی , سعید ابریشمی , سجاد کریمی , مدلسازی عددی نشت از کانالهای انتقال پساب با در نظر گرفتن شرایط اشباع- غیراشباع خاک , کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 11. سعید کریمی , سعید ابریشمی , سجاد کریمی , مقایسه تحلیل تراوش اشباع- غیراشباع با روابط تجربی موجود در تخمین میزان نشت از کانالهای آبیاری , همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 12. سعید کریمی , سعید ابریشمی , مطالعه عددی اثر پوشش بتنی بر میزان نشت از کانالهای انتقال آب و فاضلاب با تحلیل شرایط اشباع- غیراشباع , اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
 13. سعید کریمی , سعید ابریشمی , مطالعه عددی تأثیر جنس توده خاک همگن بر میزان نشت از کانالهای بتنی با تحلیل شرایط اشباع – غیراشباع , اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲